Elevator projekt


Sammendrag med reviderede tilbud fra januar 2023

HVORFOR:

  • Beboerne får mulighed for at blive i egen bolig længst muligt.
    En værdig alderdom.
  • Lettere at få besøg af gangbesværede gæster.
  • Alle kan blive gangbesværede – et brækket ben eller ødelagte led.
  • Det bliver lettere at sælge lejligheden.
  • Lejligheden kan stige i værdi.

Bilag til Generalforsamlingen KORT

PRIMÆRE PROBLEMSTILLINGER:

Niveauforskel/trappe fra terræn til kælderplan.
Smalle døre i lejligheder.

BEBOERGRUPPEN ANBEFALER:

Der fokuseres på en løsning rettet mod bevægelseshæmmede og ikke kørestolsbrugere.
Opdeling i to trin: Elevatorerne etableres først og senere løses problemet med adgangsforhold fra terræn.
En rigtig elevator er mindst 4 gange hurtigere end en elevatorlift-løsning (0,15 m/s), derfor anbefales en rigtig elevator (0,65 m/s).

DIVERSE OPLYSNINGER OG UDFORDRINGER

Der skelnes mellem elevatorlift og elevator.

En elevatorlift er en lidt billigere løsning, som ikke kræver sikkerhedsgrube under elevatorskakten. En elevatorlift er meget langsom (0,15 m/s).

En ”rigtig” elevator kører med en hastighed, der er mindst 4 gange hurtigere end liften. Det vil sige 0,63 m/s og op til 1 m/s (iflg. Altan). Der kræves en 1 meter dyb sikkerhedsgrube under skakten.

En sikkerhedsgrube under elevatorskakten er lovpligtig. Den skal være 1 meter dyb. Dette kan blive en udfordring for vores ejendom. Ejendommen er piloteret, men næppe under gulvet, hvor skakten skal anbringes. MinElevator tilbyder en forundersøgelse uafhængig af det endelige elevatorvalg.

Elevatorskakten kan være enten lukket eller med glas. En skakt med glasvægge foretrækkes af hensyn til lyset.

Elevatorskakten vil forhindre/besværliggøre til- og fraflytning af store inventaremner.

Der vil være løbende omkostninger til drift og vedligehold inkl. alarmsystem. Der skal påregnes en årlig udgift i størrelsesordenen 50.000 – 62.000 kr.

Byggeperioden vil strække sig over 40 uger

TRE NYE TILBUD KORT

Der er indhentet tre tilbud:

Altan: En tovbåren løsning, Silens Pro, fra det spanske firma IMEM: 15.168.530 kr inkl. moms ekskl. eventuel fundering/pilotering under skakt.
Hastighed op til 1 m/s dvs. 15-20 sek fra kælder til 3. sal.

MinElevator: En standardløsning fra det oprindelig finske, men nu globale firma KONE: 12.224.725 kr inkl. moms ekskl. eventuel fundering/pilotering under skakt 750.000 kr
Hastighed 0,63 m/s dvs. ca. 20 sek fra kælder til 3. sal.

MinElevator: En standardløsning fra det svenske firma MOTOLA: 10.874.725 kr inkl. moms ekskl. eventuel fundering/pilotering under skakt 750.000 kr
Hastighed 0,63 m/s dvs. ca. 20 sek fra kælder til 3. sal.

HYDRO-CON (tilbud 2022): En tandremsløsning, AluLet HSC- Spec, fra det danske firma HYDRO-CON: 6.901.156 kr inkl. moms ekskl. sikkerhedsgruber.
Hastighed 0,63 m/s dvs. ca. 20 sek fra kælder til 3. sal.

FINANSIERING og VÆRDI

Fordelingstal eller anden fordeling?

Se bilag ovenfor eller opslag i kælderen.

Værdistigning?

To valuarer/ejendomsmæglere udarbejder pt. en vurdering af forventet værdistigning ved etablering af elevatorer.

Nybolig:

Forventede værdistigninger

Stueetage: 5%,1. sals lejligheder: 7%,2. sals lejligheder: 9%,3. sals lejligheder: 11%

Afhængig af størrelse vil stuelejlighederne stige mellem 45.000 kr og 175.000 kr og 3. sals lejlighederne mellem 99.000 kr og 385.000 kr.

Uddrag fra hjemmesiden:    https://www.altan.dk/elevatorer

Hos Altan.dk indbygger vi elevatorer i byens ældre etageejendomme, enten i forbindelse med bygningens eksisterende trapper eller som udvendigt elevatortårn. Vi klarer alt lige fra første besigtigelse, til elevatoren kører. Når I har fået et tilbud fra os, er prisen altid fast og inkluderer hele processen.

Hovedparten af vores elevatorer produceres på den nordspanske elevatorfabrik, IMEM, som er én af Europas største elevatorfabrikker. IMEM er et familieforetagende, som gennem de sidste tre generationer har specialiseret sig i at levere elevatorløsninger specielt tilpasset eksisterende ejendomme.

Altan: Tilbud "rigtig" elevator

Uddrag fra hjemmesiden:   https://www.minelevator.dk/

Som den eneste totalentreprenør i indbygning af elevatorer i ældre etageejendomme, har vi etableret et tæt samarbejde med verdens største elevatorfirmaer KONE, Schindler, Thyssenkrupp og OTIS. Disse fire selskaber kan alle noget særligt. KONEs Prospace er eksempelvis helt unik i sit design og derfor ideel til etablering i hovedtrapper. OTIS elevatorer kan også klare en vinkelindgang osv. Det betyder, at MinElevator kan tilbyde det bredeste sortiment af elevatorer i markedet. Vi kan derfor altid designe den bedste løsning til netop jeres ejendom under hensyntagen til de konstruktionsmæssig og arkitektoniske udfordringer der skal tages højde for.

MinElevator: Tilbud "rigtig" elevator

Uddrag fra hjemmesiden:    https://www.hydro-con.dk/da/produkter/elevatorer

DANMARKS ENESTE ELEVATOR OG LIFT PRODUCENT SIDEN 1988.

HYDRO-CON ELEVATOR A/S producerer og installerer et udvalg af elevator og lifte til inden- og udendørsbrug. Som Danmarks eneste producent har vi mulighed for at tilpasse vores produkter til vores kunders specifikationer og de øvrige arkitektoniske forhold. Vi producerer og installerer kun vores egne højkvalitets produkter, og forhandles også igennem andre leverandører.

HydroCon: Tilbud "rigtig" elevator