i282037939733763181
i282037939733763181
i282037939733700215
i282037939733700215
i282037939733763183
i282037939733763183
i282037939733763172
i282037939733763172
i282037939733763199
i282037939733763199
i282037939733763187
i282037939733763187

Bestyrelsens holdning til havens indretning og pleje

Sammendrag af ejendommens haveplan1) fra år 2000. Haven er plante- og pasningsmæssigt inddelt på følgende måde:I de seneste år er foretaget følgende ændringer af haven:

Område 1
Der er etableret en bøgehæk, træer er beskåret eller helt fjernet. Enkelte nyplantninger. Vækstforholdene er ikke optimale, hvilket resulterer i områder med svag hæk og nye planter har svært ved at komme i gang.


Område 3
Enkelte træer er fældet af hensyn til nabo

Område 5
Buske er klippet helt ned og der er plantet blomstrende buske og æbletræer

Område 8
Der er etableret 4 bede med vilde danske blomster

1

Langs Sankt Clara vej: varieret beplantning (skærme mod indkik og støj)

Middel plejeniveau

2

Langs Havnevej: Hæk og beplantning under altaner (rigt fugleliv)

Middel plejeniveau

3

Nordskellet: Popler og selvsået beplantning

Lavt plejeniveau

4

Afskærmning mellem P-plads og opholdsarealer: Hæk iblandet små træer og buske

Middel plejeniveau

5

”Forhaven” mod syd: Plæne og lav beplantning, der ikke skal klippes.

Højt plejeniveau

6

Æblehave, legeplads og grillplads: blomsterbed, plæne og hæk

Højt plejeniveau

7

Pilelund: Vådområde med piletræer og selvsåede planter

Ingen pleje

8

Græsplæne

Middel plejeniveau

9

Blomstervange ved opgange: Ildtorn

Højt plejeniveau

Reference

1)      Notat ”Ejendommens grønne områder” baseret på Landskabsarkitekternes notat til ejerforeningen 7.4.97

2022-Bestyrelsens holdning til haven


BLÅ markering
Hvor det er muligt, skal plejeniveauet være lavt. Landskabsarkitekternes betegnelse er ”naturstandard”, karakteriseret ved et selvgroet udtryk. Det vil være muligt for område 1 (bag ved hæk), 3 og 7. Beplantningen suppleres med blomstrende buske og andre buske, så området bliver mere lukket. Område 3 og 7 suppleres med små træer og gøres mere skovagtig.

Hække og græsplæne (område 8) klippes efter behov.

GUL markering
Område 6 skal gøres mere attraktivt for ophold. Problemet er udsynet fra lejlighederne. Der opsættes forsøgsvis en pavillon (nedtages om vinteren) og borde-bænke-sæt erstattes/suppleres med stole og caféborde. Grusunderlaget bibeholdes, men holdes fri for ukrudt (ukrudtbrænder). Der suppleres med et par vejrbestandige hakkejern, så brugerne kan hjælpe med at holde arealet fri for ukrudt.

GRØN markering
Område 8 og delvis område 4. Der etableres en grøn parkeringsplads, dvs. en parkeringsplads baseret på græsarmering målrettet el-biler. Den gamle tørregård fjernes og erstattes af en ny overdækket tørregård.

ORANGE markering
Område 9. Klipning varetages af eksternt firma. På sigt ønskes en totalrenovering af bede, stensætning og trapper. Trappeområder skal løbende holdes fri for ukrudt og løvfald.