Hvad betyder det, at der er en synlig betonkant i gulvafløb?

Artikel fra Bolius’ hjemmeside https://www.bolius.dk/vedligeholdelse-af-afloeb-18468 

Et gulvafløb har typisk en afløbsskål i metal, hvor vandet samles og føres videre ud i kloaksystemet. Er afløbsskålen ikke sat i, så overkanten af den flugter med undersiden af fliserne, vil der være en synlig betonkant.

I ældre huse kan det være, at der slet ikke er en afløbsskål, men blot et hul med betonkanter hvor der er et rør, der leder vandet videre. Ved renoveringer kan det ske, at der på det gamle gulv lægges et nyt pudslag og nye fliser. I gulvafløbet opstår der derfor en højdeforskel, som fejlagtigt udlignes med beton.

Gulvafløbet i et badeværelse er det sted, hvor der passerer mest vand i et hus. Installationer og konstruktioner skal derfor i særlig grad være tætte her. Synlig betonkant mellem gulvafløbets rist og afløbsskålen indebærer en risiko for betydelige vandskader. Denne konstruktion er derfor ikke længere tilladt at udføre.

Frem til 1974 var det eneste krav til afløb, at de skulle være tætte. Dette var et noget vidt begreb, og i 1974 blev der, ved Norm for afløbsinstallationer, indført krav til tæthed og udførelse. Synlig betonkant i gulvafløb er dog fortsat tilladt i konstruktioner, der er udført frem til 1974. Det skyldes, at konstruktioner, der er udført korrekt iht. datidens anvisninger, fortsat er tilladte.

Til trods for at konstruktionen er tilladt, hvis afløbet er fra 1974 eller før, er den under alle omstændigheder uhensigtsmæssig, da beton i gulvafløb med tiden vil medføre fugtskader, bl.a. som følge af slid og ælde.

I tilstandsrapporten vil synlig betonkant i gulvafløbet give karakteren K3.

Sådan vedligeholder du gulvafløbet

Det gælder primært afløb, der benyttes hyppigt, fx i badeværelse.

Gulvafløb kan være skyld i ubehagelige lugtgener. Lugtgenerne kommer fra bakterier, som lever af hår-, skæg- og sæberester, der sætter sig i afløbet eller i de ledninger, der fører hen til afløbet.

Med en månedlig rensning af afløbene minimerer du dog risikoen for både dårlig lugt og tilstopninger.

  • Fjern risten. Risten er sandsynligvis fastgjort med skruer, som du lige skal skrue af, inden du kan få adgang til afløbet.
  • Tag afløbsskålen op, hvis en sådan er monteret. Rens den, og spul med vand. Eventuelle hårrester fjernes med fingrene og smides i skraldespanden - ikke toilettet. Det er en god idé at have gummihandsker på.
  • Rens afløbet med vand og sæbe, og brug en børste til at skrubbe med. Det er vigtigt, at du renser så langt ned i afløbet som muligt. Tag evt. brusehovedet af bruseslangen og spul.
  • Rens vandlåsen på samme måde som afløbet. Vandlåsen er som regel placeret maksimalt 50 cm under gulvet og kan renses fra gulvet.
  • Slut af med at hælde kogende vand i afløbet, inden du monterer risten.

Husets afløbssystem

Med jævnlig vedligeholdelse og lidt omtanke kan du sørge for, at afløb fra vaske og gulvafløb fungerer upåklageligt og ikke forårsager problemer længere ude i systemet. 

Spildevandet fra køkkenvaske og håndvaske, gulvafløb i bruseren og vaske- og opvaskemaskine løber i afløbsrør via flere lodrette faldstammer ud i kloaksystemet.

For at forhindre kloaklugten i at trænge ind i huset er afløbene på håndvaske køkkenvaske, toiletter osv. forsynet med en vandlås. Vandlåsen, er udformet, så der altid står lidt vand i den. Det er det vand, som fungerer som prop for lugten, men det er også ofte vandlåsen, der stopper til og skaber problemer.

Sådan forebygger du tilstoppede afløb

Ved at tænke dig om og jævnligt rense afløbene kan du forebygge de fleste problemer. Gamle afløbsrør vil med tiden stoppe til, fordi organisk materiale og andet danner et lag slam, der sætter sig på indersiden af røret. Men også nye rør kan stoppe til, hvis de ikke passes.

Det er især køkkenvasken, der er meget udsat. Fedt og madrester af forskellig slags sætter sig hurtigt og kan tilstoppe vandlås og afløb. I badeværelset er håndvasken, afløbet fra badekar eller gulvafløbet i brusekabinen udsat for en blanding af sæbe og hår m.m., der også hurtigt kan danne en stoppende masse. Samme blanding kan give lugtgener.

Det bedste, du kan gøre, er at tænke på, hvad du skyller ud i afløbene. Ud over det organiske materiale, der stopper, vil sand, jord og diverse stoffer slide unødigt på rørene. Det er vigtigt, at køkkenvasken er forsynet med en effektiv si, der stopper så mange madrester som muligt.

Undgå også at smide bind, vat, kattegrus og andet affald i toilettet. Maling, olie og kemiske stoffer må heller ikke hældes i afløbene. Ud over at belaste miljøet vil det også nedbryde rørene.

En effektiv metode til at forebygge propper i afløbet under hånd- og køkkenvask på er at hælde 1 kedel næsten kogende vand eller 2 i vasken 1 gang om ugen. Rørene bør kunne tåle det, men tjek for en sikkerheds skyld, at afløbet er tæt.

Det er ikke ualmindeligt at opleve dårlig lugt fra gulvafløbet i bruseren, selvom det ikke stopper til. Problemet er ofte, at afløbet ikke bliver skyllet ordentligt igennem ved de korte brusebade, mange af os tager.

Forkert lagt gulvvarme kan tørre vandlåsen ud og forværre problemet. Hæld derfor 1 gang om ugen 2 store spande varmt vand direkte i gulvafløbet. Ved samme lejlighed er det en god idé at tage risten op, skure den grundigt på begge sider og desuden rense den synlige del af afløbet.

Nyere vandlåse, der er indbygget i gulvafløbet, er ret nemme at skille ad, og det kan også være nødvendigt, hvis det stopper til.

Skal jeg bruge kemisk afløbsrens?

Kemiske midler som afløbsrens, kaustisk soda og klorin skal du undgå. Både af miljømæssige hensyn og fordi de ætser dine rør indefra.

Kaustisk soda og afløbsrens kan være effektivt til at opløse propper, men du skal være varsom, da midlerne er stærkt ætsende.

Større mængder kaustisk soda kan desuden udvikle så meget varme i afløbet, at samlinger og rør af plast bliver deforme og utætte.

Klorin opløser ikke propperne, men virker bakteriedræbende og kan fjerne dårlig lugt i gulvafløb, hvis det ikke hjælper at skylle med kogende vand.

Bland aldrig klorholdige midler med rengøringsmidler eller eddikesyre, da det kan udvikle giftige dampe. Klorin er desuden skadeligt for miljøet.

Det er derfor bedst kun at bruge kogende vand til at rense afløbet.

Hvad gør du, hvis afløbet alligevel stopper til?

Det vigtigste redskab, når afløbet fra vasken stopper til, er svupperen. Du skal fylde vasken halvt op med vand og lukke for overløbsventilen med bred pakketape eller ved at presse på den med en fugtig klud. Pump derefter hårdt op og ned et antal gange med svupperen. Gentag evt. flere gange og skyl grundigt efter.

Mindre alvorlige tilstopninger kan du ofte klare med svupperen, men hjælper den ikke, kan det være nødvendigt at skille vandlåsen under vasken ad. Det er ikke særligt svært, men det kan godt være lidt ulækkert, så brug gummihandsker og stil en spand under til at opfange vandet.

På mere moderne installationer vil både rør og vandlås ofte være af plast og nemme at skille ad uden brug af værktøj. Nogle vandlåse har en bundprop, der kan skrues af, og som gør det muligt at rense. Når du skal samle vandlåsen igen, skal du være omhyggelig og sikre dig, at den er tæt, inden du skyller efter med varmt vand.

Sidder tilstopningen længere ude i afløbet, er midlet en lang fjeder kaldet en rensesplit, der presses ned i røret og drejes rundt, således at den fjerner propper og belægninger. Hvis du selv uden held har forsøgt at rense afløbet, kan det være nødvendigt at tilkalde et vvs-firma.

Hold afløb, der sjældent bruges, fugtige

Afløb uden daglig vandtilførsel risikerer at tørre ud. Sker det, kan der komme kloaklugt op igennem risten. Sørg derfor for, at fx gulvafløb holdes fugtige. Hæld 1-2 spande vand i disse afløb et par gange om ugen. Man kan også hælde en sjat madolie i afløbet. Olien lægger sig som en hinde oven på vandet i vandlåsen og minimerer fordampningen.