Renovering af køkken/bad kræver aftale

Renovering af bad/køkken vil berøre ejendommens fællesinstallationer, det vil sige vand og afløb og evt. varme og el. Der vil blive behov for at lukke for eksempelvis varme eller vand i hele opgangen i kortere perioder. Desuden skal det sikres, at renoveringen er planlagt korrekt, herunder at nabo/underbo har givet accept. Derfor skal projektet godkendes af bestyrelsen inden arbejdet kan påbegyndes. 

Arbejdet vil ofte berøre naboen eller underboen. Det er derfor vigtigt at naboen/underboen er indforstået og kan acceptere de gener, arbejdet vil medføre. For at sikre, at der er opnået enighed om, hvordan dette skal håndteres, skal der indgås en skriftlig aftale mellem de berørte parter.

Sådan gør du:

  1. Kontakt Poul og drøft dine planer
  2. Læs vejledningen (download eller hent den hos Poul)
  3. Kontakt nabo/underbo og aftal løsning
  4. Udarbejd aftale og søg godkendelse hos bestyrelsen (download eller hent den hos Poul)

ombygningsaftale med nabo- 29-04-21-vejledning

Download vejledning til naboaftale eller hent en kopi hos Poul

ombygningsaftale med nabo-21.04.21.

Download aftale-formular eller hent en kopi hos Poul.