Fjernvarme

Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra Roskilde Varme 

Hvad er fjernvarme?

Princippet i fjernvarme: Varmt vand pumpes i isolerede rør fra et varmeværk til ejendommens varmeveksler, hvor radiatorvandet bliver varmet op. Derefter pumpes fjernvarmevandet, der nu er noget koldere, tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen.

I Roskilde får vi fjernvarme fra store værker som Avedøreværket og Energitårnet.

Ejendommens varmesystem

Varmeveksler og pumpe findes i kælderen. Det opvarmede radiatorvand pumpes op til loftetagen, hvorfra det fordeles til de forskellige rørstrenge til lejlighederne.

Termostatventiler

Radiatorernes termostatventiler bør stilles så lavt, at returvandet føles koldt/håndvarmt.

Følg dit varmeforbrug

på https://online.brunata.com/  (registrer dig som bruger)

Årsag til manglende varme i radiator

Termostatventilen er tilkalket 

Hvis der er varme i rørene, er det mest sandsynligt, at stiften i termostatventilen groet fast i kalk. Man kan få liv i ventilen igen ved at tage termostaten af og ”massere” den lille stift. Se evt. vejledning og instruktionsvideo i dette link https://goerdetselv.dk/spar-energi/varme/radiator/video-fiks-den-kolde-radiator

Udluftning af radiator   https://vvsviden.dk/udluftning-af-radiator/

Hvis der er luft i en radiator, kan vandet, som skal varme radiatoren op, ikke strømme ordentligt gennem radiatoren. Det betyder at radiatoren ikke kan afgive varme, eller at varmeafgivelsen er meget begrænset.

Symptomer på luft i en radiator er oftest “gulpe” lyde, og hvis man mærker på toppen af radiatoren, fra den ene ende til den anden, vil man kunne mærke en temperaturforskel. Radiatoren er ikke varm dér, hvor luften er. Udluftning af radiator er derfor nødvendigt, for at kunne få varme igen.

Sådan gør du:

Kig efter et lille hul ved luftskruen og hold en klud foran hullet. På billedet ses en ældre luftskrue, som betjenes med en papegøjetang. Let forsigtigt på luftskruen med en papegøjetang eller luftskruenøgle. (Drej mod uret)

Hvis der kommer luft ud:
Kommer der luft ud når luftskruen lettes, skal du lade den være løsnet indtil der begynder at komme vand.

Hvis der kommer vand ud:
Når der kommer vand ud af luftskruen, er radiatoren udluftet. Du kan nu ikke gøre mere. Husk at lukke luftskruen igen. (Drej med uret)