Sko og andet på trappeafsatsen er ikke tilladt

Ifølge bygningsreglementet er det ikke tilladt at sætte fodtøj, papkasser og andre ting på trappeafsatsen. Trapperummet er en flugtvej i tilfælde af brand og må derfor ikke anvendes til andet end trafik.

Regler for oplag i trapperum