Kabel TV

Kabel TV.
Der er installeret kabel TV på ejendommen. Foreningen har en foreningsaftale med YouSee, hvor prisen er mindre end ved individuelt abonnement. Hvis du ikke ønsker at være med, skal du tage kontakt til administrator. Hvis du vil opgradere fra grundpakken, skal du selv tage kontakt til YouSee.

Hvordan opsiger jeg min deltagelse i den fælles TV aftale med YouSee

Hvis du ønsker at træde ud af aftalen om at deltage i den fælles TV aftale med YouSee, skal du sende en mail til administrator, vivi.larsen@bba-raadgivning.dk. Mailen skal indeholde navn, adresse, dine kontaktoplysninger: mail-adresse og telefonnummer, samt den ønskede dato for aftalens ophør. Du skal være opmærksom på, at der er en måneds opsigelse. Opsigelsen skal være fremme hos administrator senest den sidste i måneden for at kunne træde i kraft fra den 1. en måned senere. Hvis aftalen f.eks. opsiges den 31. marts, har den tidligst virkning fra den 1. maj.

Hvis du har bredbånd/internet fra YouSee, skal du være opmærksom på, at dette ikke kan fortsætte efter en opsigelse af kabel TV-aftalen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrator på tlf. 4038 3372 eller på mail vivi.larsen@bba-raadgivning.dk.