Forretningsorden version maj 2022

Har du lyst til at være med til at præge udviklingen i ejendommen, så meld dig som kandidat til bestyrelsen (medlem eller suppleant).
Se hvad arbejdet indebærer i Forretningsordenen.