Vaskedage fremgår også af opslag i opgangen


HUSK at tage måtten ind, så hele trappeafsatsen kan rengøres