Vaskedage fremgår også af opslag i opgangen


BEMÆRK: Julerengøring den 13. december - husk at tage måtten ind!


HUSK at tage måtten ind, så hele trappeafsatsen kan rengøres