Referat og formandens beretning 2024

Referat af ordinær hhv. ekstraordinær generalforsamling samt formandens beretning2023

Referat ordinær generalforsamling 2022

Formandsberetning 2021-2022

Referat ekstraordinær generalforsamling 2021

Referat ordinær generalforsamling 2021

Formandsberetning for 2020-2021

Ekstraordinær generalforsamling 14. september 2021

Forslaget om renovering af ejendommens faldstammer blev behandlet på den ordinære generalforsamling den 2. september 2021. Godkendelsen krævede et kvalificeret flertal på 2/3 af de stemmeberettigede fordelingstal (622), dvs. 408. 366 fordelingstal var repræsenteret. 337 fordelingstal stemte for forslaget (29 blankt). Forslaget opnåede tilslutning fra mere end 2/3 af de fremmødte, hvorfor der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 14. september 2021. Eneste punkt på dagsordenen er en ny afstemning om forslaget, som kan godkendes, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Årsrapport-2019

Ejendommens årsrapport 2019.
Den ordinære generalforsamling er aflyst to gange på grund af corona-situationen. Derfor er årsrapporten ikke blevet fremlagt og godkendt efter sædvanlig procedure.

Formandsberetning for 2019/2020