Formandsberetning 2021-2022

Referat ekstraordinær generalforsamling 2021

Referat ordinær generalforsamling 2022

Formandsberetning for 2020-2021

Referat ordinær generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling 14. september 2021

Forslaget om renovering af ejendommens faldstammer blev behandlet på den ordinære generalforsamling den 2. september 2021. Godkendelsen krævede et kvalificeret flertal på 2/3 af de stemmeberettigede fordelingstal (622), dvs. 408. 366 fordelingstal var repræsenteret. 337 fordelingstal stemte for forslaget (29 blankt). Forslaget opnåede tilslutning fra mere end 2/3 af de fremmødte, hvorfor der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 14. september 2021. Eneste punkt på dagsordenen er en ny afstemning om forslaget, som kan godkendes, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Årsrapport-2019

Ejendommens årsrapport 2019.
Den ordinære generalforsamling er aflyst to gange på grund af corona-situationen. Derfor er årsrapporten ikke blevet fremlagt og godkendt efter sædvanlig procedure.

Formandsberetning for 2019/2020