Vedtægterne er senest revideret i 1996

EF Vedtægter

Vistnok vedr. overdragelse af grund til Roskilde kommune

Servitut 15128 - år 1959

Vedr. etablering af transformatorstation

Servitut 903446 - år 1909

Servitut 7812 - år 1979

Vedr. etablering af kloakledning

SKMBT_C28013120418590

Deklaration vedr. tilslutning til kollektiv varmeforsyning