Grønt lys fra Bolig- og Planstyrelsen

Bolig- og Planstyrelsen har godkendt det tilsendte dokumentationsmateriale vedr. ejerforeningens godkendelse af etablering af ladestandere.

Tilskud skal søges senest 13.6.2023.

Opstilling af ladestandere og etablering af ny P-pladser

Hvorfor ladestandere?

  • Antallet af el-biler vokser betragteligt de kommende år. Det samme gør behovet for ladestandere.
  • Det er praktisk for beboerne i ejendommen at kunne oplade bilen tæt på hjemmet. Det gælder såvel rene el-biler som plug-in-hybrid-biler.
  • Det er et godt salgsargument at have så relativt mange ladestandere, som det er planlagt.

Placering af ladestandere og nye P-pladser

Generalforsamlingen 2021 vedtog, at der kan opstilles ladestandere til el-biler ved ejendommen. Placeringen af nye, tilhørende P-pladser blev dog udfordret.

Arbejdsgruppen foreslår nu, at standerne opstilles ved de eksisterende P-pladser ud for nr.26-28 i første omgang. Samtidig foreslås det senere at etablere et nyt område med 8 P-pladser til opladning ved at inddrage en del af det grønne område. Denne løsning sikrer, at blot én eksisterende P-plads inddrages for at give adgang til det nye P-område. Se tegning.

Opstilling af ladestandere omfatter:

  • Ny el-tavle.
  • Underskydning af kabel under P-plads og gravearbejde.
  • Montering af ladestandere. På tegningen er 3 standere med hver to udtag vist.

Pris

Billigste tilbud (2 standere/4 udtag) er opnået hos Hoffmann A/S: 104.750 kr. I øjeblikket logges ejendommens el-forbrug med henblik på at vurdere, om det er nødvendigt med ekstra strøm. Udgift ca. 80.000 kr.
Vi har opnået tilsagn om statstilskud (25%) fra Bolig og planstyrelsen til etablering af max. 6 udtag.

Den reelle udgift for ejendommen bliver dermed max. 140.000 kr., som afskrives over driften.

Drift

Drift af ladestandere kan varetages af flere firmaer, f.eks. OK, Spiiri og Nortec (drifter også vaskemaskinerne). Arbejdsgruppen anbefaler en løsning, hvor brugerne giver en lille overpris til vedligehold og afskrivning. Gæster får mulighed for at oplade.

Regler for anvendelse af ladestandere udarbejdes i takt med, at beboerne anskaffer el-biler.

Forslag til nye P-pladser til el-biler og tørregård

Bestyrelsens forslag til et nyt P-område, som reserveres til opladning af el-biler, vil give 8 nye P-pladser ved at sløjfe blot én af de eksisterende P-pladser.

Den foreslåede løsning med græsarmering sikrer, at området fortsat har et grønt udseende, når der ikke holder biler. Se tegningen.

Omkostning

Etablering af 8 P-pladser inkl. manøvreplads udgør ca. 400 m2 og består af:

  • Gravearbejde (jorden flyttes til de lave dele af haven) og tilførsel af stabilgrus.
  • Græsarmeringsblokke, nyt muldlag og græsfrø.

Skønnet udgift: 330.000 kr.

Forslag til ny tørregård

Den nuværende tørregård trænger til udskiftning. En ny tørregård foreslås etableret langs den nye P-plads.

For at kunne benytte tørrepladsen, også med udsigt til en lille regnbyge, foreslås det at overdække den med et grønt tag. Derved bevares det grønne udtryk.

Omkostninger

Etablering af tørregård (15 x 5 m) i to trin:

Trin 1.

Fliser, stolper og beklædning af sider forberedt til overdækning med grønt tag:  ca. 50.000 kr.

Trin 2.

Overdækning (byggetilladelse nødvendig) med grønt tag (sedum-måtter):  ca. 50.000 kr.

Tilsagn

Ejerforeningen har modtaget tilsagn fra Bolig og Planstyrelsen om 25% støtte til finansieringen af op til 6 ladestandere/udtag.

Ladestandere til el-biler

Generalforsamlingen 2021 vedtog, at der kan etableres ladestandere til el-biler. Den foreslåede løsning blev dog udfordret. Derfor inviteres interesserede beboere til at deltage i en arbejdsgruppe om den bedste fremtidssikrede løsning. Send en interessetilkendegivelse til foreningens Emailadresse havnevej1836@gmail.com Eli Olsen er tovholder på projektet. 

Vi har sendt en ansøgning på 280.000 kr til etablering af 6 ladestandere. Hvis ansøgningen godkendes, opnår vi et tilskud på op til 70.000 kr. Svar forventes inden jul.

Staten har øremærket 50 millioner til ladestandere

Tilskudsordningen er kommet på baggrund af regeringens mål om 775.000 el- og hybridbiler på de danske veje i 2030. Målsætningen hedder den ”grønne vejtransportaftale” og den bliver altså nu hjulpet på vej af 50 millioner kroner, der er øremærket til at etablere ladestandere i Danmark.

Der er afsat 33,6 millioner kroner til danske almene boligforeninger, og 17,4 millioner kroner til andels- og ejerforeninger. Der kan ansøges om tilskud til etablering af ladestandere fra den 1.-30. november 2021, og man kan få tilskud til 25% af de tilskudsberettigede udgifter som er ladeudstyr, gravearbejde, kabelføring og tilslutningsbidrag.

Ønsker man at ansøge om tilskud skal det gøres hos Bolig og Planstyrelsen via dette link bpst.dk/tilskud-til-ladestandere.

Når tilskudspuljerne fordeles, tages der højde for ansøgernes afstand til nærmeste offentlige ladestander og antallet af boliger i foreningen. Der kan kun ansøges én gang pr. forening.